Działaj teraz lub ryzykuj kolejne głębokie spowolnienie" - ostrzega decydentów OECD

image

Światowi decydenci zostali ostrzeżeni przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), aby "działali teraz" w celu zapobieżenia "trwałemu i powolnemu wzrostowi" i kolejnemu spowolnieniu gospodarczemu, ponieważ obniżyła ona swoje prognozy globalnego wzrostu.

W najnowszej prognozie gospodarczej OECD, opublikowanej w środę, organizacja stwierdziła, że globalny wzrost "osłabł w ciągu ostatnich ośmiu lat, gdy gospodarki OECD zmagały się z trudnościami, osiągając średnią 2 proc. rocznie, a rynki wschodzące spowolniły, a niektóre z nich popadły w głęboką recesję

"

.

W związku z tym,

organizacja

stwierdziła,

że "cykl optymizmu prognoz, po którym nastąpiło rozczarowanie", spowodował obniżenie prognozy globalnego wzrostu o około 0,3 proc. na lata 2016 i 2017 od czasu prognoz zawartych w ostatnim raporcie z listopada

.

OECD jest międzynarodową organizacją gospodarczą skupiającą 34 kraje, w tym większość Europy, USA, Australię, Kanadę, Japonię, Meksyk i Turcję. Został utworzony w 1961 roku w celu promowania wzrostu gospodarczego, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju, a także współpracuje z krajami nieczłonkowskimi w celu osiągnięcia tych celów. Dwa razy do roku publikuje raport ekonomiczny, w którym analizuje perspektywy światowej gospodarki.

Pułapka niskiego wzrostu

Główny

ekonomista organizacji ostrzegł, że decydenci na całym świecie muszą działać, aby zatrzymać "pułapkę niskiego wzrostu", na którą składają się niskie inwestycje, niewystarczający popyt, bezrobocie, historycznie niski wzrost globalnego handlu i "spowolnione tempo" reform strukturalnych.

"Tworzenie polityki znajduje się w ważnym punkcie zwrotnym. Bez kompleksowych, spójnych i zbiorowych działań, rozczarowujący i powolny wzrost będzie się utrzymywał, co coraz bardziej utrudni spełnienie obietnic złożonych obecnym i przyszłym pokoleniom" - powiedziała w podsumowaniu raportu główna ekonomistka OECD Catherine Mann.

"Przedłużający się okres niskiego wzrostu spowodował powstanie samospełniającej się pułapki niskiego wzrostu. Przedsiębiorstwa mają niewielką motywację do inwestowania ze względu na niewystarczający popyt w kraju i w gospodarce światowej, ciągłą niepewność i spowolnione tempo reform strukturalnych" - ostrzegła.

"Ponadto, choć stopa bezrobocia w OECD ma spaść do 2017 r. do 6,2 proc. to 39 mln osób nadal będzie bez pracy, o prawie 6,5 mln więcej niż przed kryzysem" - zauważyła Mann.

Zamiast postrzegać "pułapkę niskiego wzrostu" jako skutek globalnej demografii, globalizacji i zmian technologicznych, Mann stwierdził, że czynniki te można wykorzystać do osiągnięcia innej ścieżki wzrostu, takiej

jak

"wyższe zatrudnienie, szybszy wzrost płac, solidniejsza konsumpcja z większą sprawiedliwością. "

Ścieżka wysokiego wzrostuAby

to

osiągnąć, decydenci muszą skoordynować politykę fiskalną i strukturalną - zamiast polegać na polityce monetarnej, takiej jak pakiety stymulacyjne stosowane przez banki centralne w USA

,

Polityka monetarna była głównym narzędziem, używanym samodzielnie przez zbyt długi czas

.

Próbując ożywić wzrost gospodarczy samodzielnie, z niewielką pomocą polityki fiskalnej lub strukturalnej, równowaga korzyści do ryzyka przechyla się" - powiedział Mann.

"Polityka fiskalna musi być stosowana w szerszym zakresie" powiedziała, zauważając, że rządy mogą wykorzystać środowisko stworzone przez politykę monetarną, takie jak niskie stopy procentowe, aby "skutecznie otworzyć przestrzeń fiskalną" i wydać więcej na "projekty i działania, które mają wysokie mnożniki", takie jak twarda i miękka infrastruktura: cyfrowa, energetyczna i transportowa oraz edukacja i innowacje.

"Priorytetowe i wysokiej jakości wydatki generują zdolność do spłaty zobowiązań w dłuższym okresie, a jednocześnie wspierają wzrost dzisiaj" - powiedział Mann, dodając, że właściwe wybory wydatków będą "katalizować inwestycje biznesowe" i ostatecznie napędzać wzrost.

Ekonomista powiedział, że polityki strukturalne "które zwiększają konkurencję rynkową, innowacyjność i dynamikę; zwiększają umiejętności i mobilność na rynku pracy; oraz wzmacniają stabilność i funkcjonowanie rynku finansowego" są potrzebne w połączeniu z polityką fiskalną. Jak pokazują powszechne strajki dotyczące reform rynku pracy we Francji należącej do OECD, reformy nie zawsze są łatwe dla rządów i nie zawsze są witane z otwartymi ramionami przez społeczeństwo.

OECD ostrzegła, że decydenci mają jednak niewielki wybór i muszą działać, aby zapobiec kolejnej depresji gospodarczej.

"Potrzeba jest pilna. Im dłużej światowa gospodarka pozostanie w pułapce niskiego wzrostu, tym trudniej będzie przerwać pętle negatywnego sprzężenia zwrotnego, ożywić siły rynkowe i pobudzić gospodarki do wejścia na ścieżkę wysokiego wzrostu. W obecnej sytuacji negatywny szok może sprawić, że świat ponownie pogrąży się w kolejnym głębokim spowolnieniu" - powiedział Mann.

"Jeśli decydenci podejmą działania, będą w stanie podnieść przyszłą ścieżkę produkcji - co jest dla gospodarek środkiem do spełnienia obietnic - stworzyć miejsca pracy i rozwinąć ścieżki kariery dla młodych ludzi, opłacić zobowiązania zdrowotne i emerytalne wobec osób starszych, zapewnić inwestorom odpowiedni zwrot z ich aktywów i chronić planetę" - podsumowała.

Ta historia pierwotnie pojawiła się na CNBC by Holly Ellyatt on June 1, 2016. View article here.

economyglobal growthOECDrecessionShare this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsA New Millennium of American Debt2021-09-02When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ spróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfolio2021-08-18Tutor
lub nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11Moc
kształcenia ustawicznego dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11