Co to jest złoty ETF i czy to dobry moment na zakup?

image

Złoty ETF (exchange-traded fund) to towarowy ETF, który składa się tylko z jednego głównego składnika aktywów: złota. Ale jeśli masz ETF na złoto, to czy naprawdę posiadasz jakiekolwiek złoto? W tym kursie podstawowym na temat ETF-ów na złoto dowiesz się, czym są ETF-y na złoto, jak się je kupuje i sprzedaje oraz jak ich rola może się różnić od roli fizycznego złota w Twoim portfelu.

Jak działają fundusze ETF na złoto?

Złote ETF-y są notowane na giełdach papierów wartościowych, podobnie jak akcje i fundusze inwestycyjne. Posiadanie udziałów w złotym ETF-ie pozwala komuś uzyskać częściową ekspozycję na wyniki spotowej ceny złota.

Jednak ETF na złoto nie oznacza, że jesteś bezpośrednim właścicielem fizycznego złota. ETF reprezentuje papierowe roszczenia do towaru, a nie sam towar. W rzeczywistości to spółka ETF jest w posiadaniu fizycznego złota. Jak zauważa Investopedia, ETF jest zwykle tworzony jako fundusz powierniczy, a w jego ramach znajdują się sztabki złota. Do każdej wyemitowanej akcji ETF przypisana jest określona liczba sztabek złota. Kupując więc ETF na złoto, kupujesz część złota, które jest w posiadaniu funduszu powierniczego.

Upewnij się jednak, że przeczytałeś prospekt informacyjny lub opis złotego funduszu ETF. Niektóre ETF-y posiadają złoto, "podczas gdy inne podążają za indeksem złota lub grupą spółek zaangażowanych w zakup lub wydobycie złota" - wyjaśnia Retirement Living.

Pierwszy ETF na złoto w USA zadebiutował w 2004

r.

Co wpływa na cenę tytułów uczestnictwa funduszy ETF na złoto?

Na cenę tytułów uczestnictwa złotego funduszu ETF może wpłynąć kilka czynników. Wśród nich:

  • Rynkowa wyprzedaż fizycznego złota w czasie kryzysu może obniżyć ceny tytułów uczestnictwa funduszy ETF.
  • Znacząca wyprzedaż fizycznego złota przez banki centralne i innych głównych posiadaczy żółtego metalu może wpłynąć na cenę tytułów uczestnictwa funduszy ETF.
  • Duża wyprzedaż akcji złotego ETF-u jednej spółki może negatywnie wpłynąć na inne złote ETF-y.
  • Wahania podaży i popytu na złoto, stóp procentowych, kursów wymiany walut i stóp inflacji mogą wpływać na cenę złota, a tym samym na cenę udziałów w ETF-ie.

Jak porównuje się złoto ETF i złoto fizyczne?

Istnieją trzy istotne różnice, które należy rozważyć, porównując złote ETF i złoto fizyczne.

  • Posiadając ETF na złoto, jesteś właścicielem aktywa na papierze. W przypadku fizycznego złota posiadasz całkowicie namacalne aktywo, które możesz trzymać w ręku lub zamknąć w sejfie.
  • Złote ETF-y i związane z nimi złoto nie mogą być sprzedawane poza formalną strukturą finansową, podczas gdy fizyczne złoto może być sprzedawane.
  • Złote fundusze ETF mogą pobierać opłaty za zarządzanie i mogą wiązać się z dodatkowymi długoterminowymi implikacjami podatkowymi.

Zaawansowani obserwatorzy rynku powinni zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię związaną z ETF-ami na złoto.

Gdy na otwartym rynku kupowane są ogromne ilości złota ETF, może to wywierać presję na wzrost jego ceny. Gdy duże ilości są sprzedawane, może to powodować spadek ceny złota. Efekt ten staje się tym wyraźniejszy, im bardziej zmienny jest rynek.

W zwykłych warunkach, gdy obrót jest średnio intensywny, ETF-y mają zazwyczaj ograniczony wpływ na ceny złota. Jednak w warunkach większej zmienności kupno i sprzedaż ETF-ów może mieć zauważalny wpływ na ceny złota.

Na przykład na początku 2020 roku ludzie "wycofywali się" z pozycji na złocie, by odrobić straty w innych miejscach. Choć wywarło to pewną presję na spadek cen złota, to jednak złoto nadal było w stanie pełnić swoją strategiczną funkcję płynnego aktywa, które "zaspokajało wezwania do uzupełnienia depozytów zabezpieczających (...) pośród gwałtownych spadków na rynkach akcji" - zauważa Kitco.

Czy powinieneś rozważyć zakup ETF-ów czy fizycznego złota?

Czy powinieneś więc kupić udziały w ETF-ach na złoto, czy kupić fizyczne złoto? Cóż, ten wybór należy do Ciebie.

Warto jednak zauważyć, że złote ETF-y zazwyczaj nie oferują tak dużej dywersyfikacji portfela jak złoto fizyczne. Jak podaje U.S. News & World Report, akcje złota "nie zapewniają takiej samej ochrony przed spadkami czy dywersyfikacji jak fizyczne złoto".

Być może największą różnicą między ETF-ami a fizycznym złotem jest to, że "nigdy nie masz w ręku prawdziwego złota" - dodaje Retirement Living. Oczywiście, "posiadasz fizyczne złoto dzięki ETF-om, które kupują je bezpośrednio, ale nie możesz zapukać do czyichś drzwi, by się o nie upomnieć. "

Gotowy, by dowiedzieć się więcej o fizycznym złocie? Zadzwoń do U.S. Money Reserve, jeśli masz więcej pytań na temat metali szlachetnych. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią ilość i rodzaj fizycznego złota, które będzie odpowiadało Twoim potrzebom.

ETFFizyczne złoto Rynek akcjiKiedy kupować złotoShare this postFacebookTwitterLinkedInPowiązane postyNowe tysiąclecie amerykańskiego zadłużenia2021-09-02Gdy chodzi o
złoto, działaj - nie reaguj.
2021-08-25W tym tygodniu warto spróbować czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfela2021-08-18Tutor
czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o
pomoc2021-08-11Moc ustawicznego kształcenia dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11