Inflacja, zadłużenie i amerykańska rodzina

image

Niedawna decyzja Rezerwy Federalnej może mieć dalekosiężne konsekwencje dla siły amerykańskiej waluty.

Przez dziesięciolecia jednym z celów polityki monetarnej Rezerwy Federalnej była próba powstrzymania inflacji. Po okresie wysokiej inflacji, który rozpoczął się w połowie lat 60. ubiegłego wieku, Rezerwa Federalna uznała obniżanie inflacji za cel nadrzędny. Ta era wysokiej inflacji zakończyła się ostatecznie na początku lat 80.

Od tamtego czasu różni prezesi Rezerwy Federalnej starali się utrzymać inflację na stosunkowo niskim poziomie. W 2012 roku Federalny Komitet Otwartego Rynku oficjalnie ogłosił, że docelowa roczna stopa inflacji wyniesie 2%.

W czwartek, 27 sierpnia, Rezerwa Federalna ogłosiła, że będzie dążyć do okresów wyższej inflacji.

Każdy, kto żył w latach 70., pamięta problemy, jakie stwarzała wówczas inflacja. Chociaż Fed wydaje się być przekonany, że nowe okresy wyższej inflacji są możliwe do opanowania, to jednak mogą one powodować pewne problemy, zwłaszcza dla portfela przeciętnego Amerykanina.

Weźmy na przykład obligacje skarbowe. Przez długi czas były one podstawowym składnikiem każdego portfela, wykorzystywanym jako zabezpieczenie i hedging. Obecnie, gdy stopy procentowe są bliskie zeru w przewidywalnej przyszłości, rentowność obligacji skarbowych może pozostać mocno ograniczona.

Poza papierami skarbowymi istnieje jeszcze prosta kwestia dolarów.

W dłuższej perspektywie dolar traci siłę nabywczą.

Załóżmy hipotetycznie, że większość majątku rodziny jest ulokowana w dolarach i powiązanych z nimi aktywach. Małżeństwo przechowuje większość swoich pieniędzy w dolarach, a większość spadku, który planuje pozostawić, będzie w gotówce. Jednak nawet bez dotykania tych środków, ich majątek kurczy się z czasem, a ich dzieci w dłuższej perspektywie otrzymują mniej.

Dzieje się tak dlatego, że inflacja może zaszkodzić także dolarowi. Pisałem już wcześniej o tym, że amerykański indeks dolara (Dollar Index) ma ostatnio problemy. W lipcu 2020 r. dolar odnotował najgorszy miesięczny spadek od dekady, kiedy to U.S. Dollar Index - miara wartości dolara w stosunku do innych walut - spadł o 4,4%. Pojawiły się doniesienia, że rynki zagraniczne inwestują w euro i inne waluty zamiast w dolara.

Oprócz inflacji, dolarowi zagraża również zadłużenie.

Dług federalny jest obecnie większy niż gospodarka Stanów Zjednoczonych.

Według Yahoo Finance, zadłużenie federalne wynosi obecnie 106% produktu krajowego brutto (PKB). W połączeniu z inflacją może to znacznie osłabić skuteczność dolarów na kontach w całym kraju.

Dlatego tak ważne jest poszukiwanie bezpiecznych przystani w celu ochrony majątku. Przez wiele lat analitycy uważali, że złoto i inne metale szlachetne są skutecznym zabezpieczeniem przed potencjalnymi problemami powodowanymi przez inflację, zadłużenie publiczne i niskie stopy procentowe. Gdyby rodzina z poprzedniego przykładu ulokowała część swoich pieniędzy w złocie, mogłoby to posłużyć do długoterminowej ochrony ich majątku.

Share this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsNowe tysiąclecie amerykańskiego zadłużenia2021-09-02W When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ wypróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfela2021-08-18Tutor
czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11Siła
ustawicznego kształcenia dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11