Jak kształtuje się zadłużenie konsumentów, przedsiębiorstw i władz federalnych

image

Śledzenie całkowitej kwoty zadłużenia w systemie finansowym jest ważnym elementem zrozumienia kondycji gospodarki. Zadłużenie można podzielić na trzy główne kategorie, z których każda znacząco wzrosła w ciągu ostatniego roku - i każda może mieć wpływ na gospodarkę.

Zadłużenie konsumentów osiągnęło rekordowy poziom.

Centrum Danych Mikroekonomicznych Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku opublikowało 17 listopada 2020 roku "Kwartalny raport o zadłużeniu gospodarstw domowych i kredytach". Raport ujawnia, że całkowite zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 87 miliardów dolarów (0,6%) - do 14,35 biliona dolarów - w trzecim kwartale 2020 roku. Zadłużenie biło rekordy już na początku roku, kiedy gospodarka stanęła w miejscu, a wielu Amerykanów straciło źródła dochodu i musiało zaciągać kolejne pożyczki.

Ponieważ dług ten staje się obciążeniem dla zdolności konsumentów do wydawania pieniędzy i wpływa na ich nawyki, może przyczynić się do wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw.

Zadłużenie przedsiębiorstw, zarówno ryzykowne, jak i inne, wzrosło w ogromnym stopniu.

Od kredytów na nieruchomości komercyjne po zadłużenie firm "zombie" - wzrost ryzykownego zadłużenia komercyjnego rozprzestrzenił się w całym systemie finansowym. Firmy "zombie" to firmy, które "zarabiają wystarczająco dużo pieniędzy, aby kontynuować działalność i obsługiwać zadłużenie, ale nie są w stanie spłacić swojego długu", zgodnie z definicją Investopedii. Analiza danych z 3000 amerykańskich spółek giełdowych przeprowadzona przez Bloomberg wykazała, że blisko 200 korporacji stało się firmami-zombie od początku kryzysu w tym roku. Ponadto, według MarketWatch, 11% spółek z indeksu Russell 3000 Index jest nierentownych ze względu na wskaźnik pokrycia odsetek poniżej 1% za okres trzech lat.

Pomijając nawet spółki "zombie", analitycy Bank of America podają, że amerykańskie korporacje są winne wierzycielom rekordową kwotę 10,5 bln dolarów w postaci obligacji lub kredytów. Ponieważ znaczna część długu korporacyjnego jest przejmowana przez Fed, dług federalny nadal rośnie na bazie długu korporacyjnego.

Zadłużenie federalne osiąga rozmiary gargantuiczne.

Ogromne zadłużenie, które jest obecnie budowane, będzie się z czasem powiększać i stanowić ogromne obciążenie dla przyszłych pokoleń. Kongresowe Biuro Budżetowe (CBO) przewiduje obecnie, że do 2021 roku deficyty budżetowe spowodują wzrost długu federalnego do 104% PKB. CBO przewiduje, że do 2023 roku deficyt osiągnie najwyższy poziom w historii kraju: 107% PKB. Mimo że dług w wysokości 21 bilionów dolarów stanowi migający znak ostrzegawczy i nie ma planu kontrolowania zadłużenia, gdy gospodarka znów stanie się silna, wydaje się, że politycy nie są zainteresowani podjęciem jakichkolwiek działań w tej sprawie.

Zadłużenie stanowi poważne obciążenie dla gospodarki i może mieć znaczący wpływ na długoterminowy wzrost gospodarczy. Rozsądne planowanie z uwzględnieniem dywersyfikacji może pomóc w ochronie przed skutkami napiętego systemu finansowego. Wzrost tych liczb podkreśla, że nadszedł czas, by Amerykanie rozważyli dodanie do swojego portfela aktywów, które mogą pomóc w zabezpieczeniu się przed niestabilnością gospodarczą, w tym potencjalnymi bankructwami systemów finansowych, lub przed rosnącym zadłużeniem publicznym i innymi zagrożeniami.

Share this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsA New Millennium of American Debt2021-09-02When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu warto spróbować czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do
wyboru
dla zrównoważonego portfela2021-08-18Tutor
czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11Siła
ustawicznego kształcenia dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11