Niskie stopy procentowe są zagrożeniem dla funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli na życie, mówi OECD

image

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ostrzegła w środę, że przedłużające się niskie stopy procentowe podsycane przez banki centralne luzowaniem ilościowym stanowią poważne zagrożenie dla wypłacalności funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli na życie, które mogą wysłać fale przez globalny system finansowy.

Ponieważ oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną niskie przez dłuższy czas, a w niektórych krajach nawet ujemne, fundusze emerytalne i towarzystwa ubezpieczeń na życie mogą mieć trudności ze spełnieniem obietnic dotyczących zwrotów i wypłat emerytur - stwierdziła OECD. Instytucje finansowe mogłyby wtedy zareagować dokonując bardziej ryzykownych inwestycji, które przyniosłyby wyższe zyski, ale pozostawiłyby je narażone na przyszłe negatywne wstrząsy, takie jak kryzys płynności, dodała OECD.

"To środowisko niskich stóp procentowych, które ma panować w przewidywalnej przyszłości, stanowi poważne wyzwanie dla systemów ubezpieczeniowych i emerytalnych" - stwierdziła OECD w pierwszej z edycji tego, co stanie się corocznym raportem na temat globalnych perspektyw dla biznesu i finansów.

Stabilność ubezpieczycieli na życie i funduszy emerytalnych jest kluczem do utrzymania szerszej stabilności finansowej i gospodarczej, ponieważ mobilizują one duże ilości kapitału i działają jako długoterminowi inwestorzy na całym świecie, powiedziała OECD. Ponieważ jednak banki centralne utrzymują luźną politykę monetarną, zagrożenie wynikające z przedłużających się niskich stóp procentowych raczej szybko nie zniknie.

Podczas gdy amerykańska Rezerwa Federalna oczekuje, że zacznie podnosić stopy w 2015 roku, jej benchmarkowa krótkoterminowa stopa procentowa jest bliska zeru od grudnia 2008 roku. Fed uruchomił również w 2009 roku program skupu obligacji na ogromną skalę, znany jako quantitative easing (luzowanie ilościowe), co w styczniu uczynił również Europejski Bank Centralny, powodując wzrost cen obligacji i spadek rentowności. Zakupy aktywów przez EBC w wysokości 60 mld euro (67,4 mld dolarów) miesięcznie będą kontynuowane do września 2016 roku, jak twierdzi bank centralny.

Wielu ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych może być w stanie przetrwać niskie stopy poprzez dostosowanie swoich polityk, powiedziała OECD. Ale organizacja z siedzibą w Paryżu nadal ostrzegała, że niskie stopy na obligacjach, które zazwyczaj stanowią około 40% portfeli funduszy emerytalnych, mogą popchnąć niektóre instytucje finansowe do inwestowania w bardziej ryzykowne, wyżej dochodowe aktywa, takie jak private equity i instrumenty pochodne.

Regulatorzy muszą być czujni, czy instytucje podnoszą swoje rezerwy w miarę podejmowania tych wyższych ryzyk, powiedziała OECD.

"Należy zadbać o to, by instytucje nie dopuściły do tego, by 'poszukiwanie zysków' doprowadziło je do strategii inwestycyjnych o tak wysokim ryzyku, że zagrożona zostanie ich wypłacalność i zdolność do wywiązywania się z obietnic" - powiedział Angel Gurría, sekretarz generalny OECD.

Mimo to OECD stwierdziła, że brakuje szczegółowych dowodów potwierdzających, czy fundusze emerytalne przestawiają się na nietradycyjne rodzaje aktywów. Ale w niektórych krajach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, dane już pokazują wyraźny trend wzrostowy w inwestycjach w takie aktywa, powiedziała.

"Taka zmiana może pojawić się na horyzoncie" - stwierdziła OECD.

Ta historia pierwotnie pojawiła się w The Wall Street Journal autorstwa Williama Horobina. View article here.

central bankseconomyinterest ratespensionsShare this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsA New Millennium of American Debt2021-09-02When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ wypróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfela2021-08-18Tutor
czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o
pomoc2021-08-11Moc kształcenia ustawicznego dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11